Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NRG 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023
image_print