Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OTE AKINHTA ΑΕ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017
image_print