1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ “Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ” & ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ