Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
image_print