Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πέμπτη, 1 Απρίλιος 2021
image_print