Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ & ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print