1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ – ΤΙΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ & ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ