Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
image_print