1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)