ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΟΝΙ