Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΙΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print