ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)