Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ & ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print