Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ (ΘΟΛΟΣ) ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print