Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια πίνακα-επιγραφής διατελεσάντων Δημάρχων με ιδιαίτερο πλαίσιο, συνολικής δαπάνης 2.207,20€ με το Φ.Π.Α. (1.780,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print