Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Β΄ Π.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023
image_print