1

Προμήθεια προγραμμάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης ”ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” του Δ.Ω. Δράμας