Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROTERGIA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019
image_print