Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια σε κόλλυβα και στεφάνια, συνολικής δαπάνης 675,34 € με το Φ.Π.Α. (566,40 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
image_print