Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΤΑΛ)

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019
image_print