Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια σπόρων και φυταρίων. Πολυετής υποχρεώση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 7.994,75 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 7.994,75 €.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print