Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
image_print