Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
image_print