Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωριτικότητας 16 κ.μ.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print