Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια τυπογραφικών ειδών της εκδήλωσης «Ελευθέρια»- Κ.Α. 15.6471.01, συνολικής δαπάνης 3.496,80 € με το Φ.Π.Α. (2.820,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
image_print