1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΩΒΩΝ – ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΒΩΝ – ΤΑΪΣΤΡΕΣ-ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)