Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια τρακτέρ για το γήπεδο Χωριστής συνολικής δαπάνης 6.696,00€ με το Φ.Π.Α. (5.400,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
image_print