1

Προμήθεια: τρία γραφεία μελαμίνικα & δύο διαχωριστικά μελαμίνικα για τις ανάγκες των γραφείων του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.