Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια τριακοσίων πενήντα (350) βιβλίων-καταλόγων για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2023

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2023
image_print