Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print