Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print