Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΜΕΙΓΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022
image_print