Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια βιολογικού – οργανικού εδαφοβελτιωτικού προϊόντος (μείγμα οργανικής ουσίας απορροφητικών πετρωμάτων και ωφέλιμων μικροοργανισμών)

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print