Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print