Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print