Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή εξοπλισμού (πάγκων-καθισμάτων)