Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΝΙΘ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
image_print