Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print