Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΠΥ Π.Δ. 99/2017.

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print