Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη (6) έξι ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος « Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ερωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ /FEAD)

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016
image_print