Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη ανέργου σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
image_print