Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Δράμας.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
image_print