Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
image_print