Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ, σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023
image_print