Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
image_print