Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

«Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
image_print