Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023
image_print