Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εποχικών αναγκών»

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023
image_print