Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης (4-μηνης) απασχόλησης λόγω άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
image_print