Πρόταση του κ. Κυριάκου Χαρακίδη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «πόλη + ζωή» για συζήτηση, ως κατεπείγον, του θέματος «Ονομασία οδών του συνοικισμού ‘ Το Πανόραμα Δράμας’»