Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. έτους 2023.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print